Rozhovory

Obrázok rozhovoru: Psychológ Dušan Fábik: Spory v koalícii a psychická pohoda

Psychológ Dušan Fábik: Spory v koalícii a psychická pohoda (7.9.2022)

Voľba politických predstaviteľov v parlamentných voľbách podľa Fábika vždy reprezentuje psychický stav spoločnosti. Inak povedané, preferencia ľubovoľného politika je podmienená jednou či dvomi dominantnými potrebami voliča. A to buď potrebou bezpečia a istoty alebo potrebou agresie či hrdosti, na podklade ktorých rozhoduje o svojej voľbe. „Nepochybne preto môžeme povedať, že samotné persóny v parlamente aj politická kultúra zrkadlia potreby, emócie či túžby celej spoločnosti," pokračuje.

Obrázok rozhovoru: Úzkosť z vojny

Úzkosť z vojny

"Každá extrémna situácia má tendenciu podnietiť naše najhlbšie jadro. Človek, ktorého konanie sa vyznačuje sebeckým, egoistickým a bezohľadným správaním, bude s veľkou pravdepodobnosťou pod vplyvom extrémnej situácie konať ešte egoistickejšie a bezohľadnejšie. Jeho osobnostné sklony sa prehĺbia a ešte viac vystúpia na povrch. Platí to však aj v pozitívnom smere. Z nenápadného človeka s hlboko vštepenými hodnotami, morálkou a osobnou integritou môže zase extrémna situácia podnietiť hrdinstvo a odvahu, ktorú by sme možno na prvý pohľad ani neočakávali."  Dušan Fábik

Obrázok rozhovoru: Rozhodovanie vo voľbách je podľa psychológa prevažne emočný proces

Rozhodovanie vo voľbách je podľa psychológa prevažne emočný proces

Vo svojej praxi sa psychológ Dušan Fábik okrem iných dôležitých procesov duše zaoberá aj príčinami, z ktorých pramení ľudská nespokojnosť. Jeho cieľom je prostredníctvom inovovanej metódy klasickej psychoanalýzy Sigmunda Freuda spoznať myšlienky a prežiť emócie, ktorých si klient v danom okamihu nie je vedomý. Proces rozhodovania sa a voľby je podľa jeho znalostí prevažne emočný a často nevedomý. Vysvetľuje aj duševné pochody, na základe ktorých sa rozhodujú voliči o tom, komu dajú vo voľbách svoj hlas.

Návrat hore