Politická psychológia

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.

Čo je politická psychológia?

 

Politická psychológia je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý cez prizmu psychologických poznatkov skúma politické javy. Samotnú politiku zväčša chápeme ako ľubovoľnú činnosť alebo filozofiu  zameranú na fungovanie určitej sociálnej štruktúry. Spadajú sem oblasti ako školská politika, politika firmy alebo politika riadenia. Pokiaľ však hovoríme o politike v kontexte celej krajiny alebo medzinárodných spoločenstiev, tak ako tomu je v politickej psychológii, možno politiku chápať ako činnosť zameranú na riadenie štátu alebo štátov.

 

Psychológia ako veda skúmajúca psychicky regulované správanie a prežívanie jedincov dokáže objasniť podstatu mnohých politických javov, čo vytvára z politickej psychológie fascinujúci a pútavý vedný odbor. Medzi najdôležitejšie témy môžeme zaradiť  spôsob rozhodovania sa jednotlivcov vo voľbách, spôsob akým sa politickí predstavitelia dostávajú do priazne potenciálnym voličom alebo aspekty, ktoré vedú k nárastu deštruktívnych ideológií ako nacizmus či fašizmus.

 

Nech už hovoríme o ktorejkoľvek z tém politickej psychológie, všetky sú neustálou súčasťou našich životov a zásadným spôsobom ovplyvňujú chod celej krajiny. Politická psychológia a jej poznatky preto výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu krajiny, jej napredovaniu a efektívnym celospoločenským rozhodnutiam. Cieľom tejto stránky je poskytnúť informácie širokej verejnosti aj mediálnemu sektoru a rozšíriť tým vedomosti o aspektoch politických procesov, ktoré si neraz ani neuvedomujeme.

Profil
Pracujem ako psychológ a lektor v súkromnej psychologickej praxi. Súčasne pôsobím ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.​

Najnovšie články

politicka-polarizacia

Pojem politická polarizácia používame v situácii, keď sú v spoločnosti extrémne...

Sľubujúci, nečestní a podlízaví politici bez etických zásad či racionálnych argumentov...

Politický populizmus definujeme z odborného hľadiska viacerými základnými znakmi. Ktoré to...

Návrat hore