O mne

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.

Pracujem ako psychológ a lektor v súkromnej psychologickej praxi. Súčasne pôsobím ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.​ Témou mojej odbornej a vedeckej činnosti je vysoká inteligencia a genialita, výsledkom čoho sú dve knihy – Psychológia intelektovo nadaných žiakov a Matematicky nadaný žiak. Ďalšou dominantnou oblasťou môjho záujmu je vlastný psychologický prístup Personality integrity approach, v rámci ktorého som publikoval mnohé vedecké štúdie. Všetky tieto poznatky uplatňujem v politickej psychológii, ktorej sa venujem od roku 2018.

Vzdelanie

Odborná prax

Lektorská a výskumná činnosť

Aktívna účasť na najvýznamnejších odborných kongresoch doma a v zahraničí

2023

34. Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia

2023

2023

Medzinárodná konferencia Podpora a rozvoj duševného zdravia v školách

2023

2018

Evropská konference Kariérové poradenství v lokální a globální síti

2018

2016

ECHA Conference – Talents in motion: encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange

2016

2015

30. česko-slovenská psychoterapeutická konferencia – Proces zmeny

2015

2014

Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti

2014
Návrat hore