Rozhodovanie vo voľbách

necestni-politici

Sľubujúci, nečestní a podlízaví politici bez etických zásad či racionálnych argumentov...

Voľba „silných“ politických predstaviteľov v zmysle egocentrizmu či narcizmu je typická...

Na voliča pri voľbách pôsobí veľa fenoménov a skrytých faktorov, ktoré...

Návrat hore