Hlavné znaky politického populizmu

Politický populizmus definujeme z odborného hľadiska viacerými základnými znakmi. Ktoré to sú?

Hlavné znaky politického populizmu Zobraziť viac »